Ampliación da BITRAGA (1980-2013)

O proxecto dálle continuidade ao anterior, revisa e censa as traducións non literarias editadas en formato libro realizadas no período 1980-2013 e inclúe as traducións publicadas dentro e fóra de Galicia. Pretendemos proxectar así a produción non literaria traducida coa fin de trazar un panorama comparativo rigoroso e fiable de exportación e importación de textos non literarios.

Título