As políticas de tradución no caso galego

Montero Küpper, Silvia (2013): «As políticas de tradución no caso galego», en Mosquera Carregal, Xesús (ed.): Lingua e tradución. IX Xornadas sobre lingua e usos, A Coruña: Universidade da Coruña, 41-62. ISBN: 978-84-9749-557-8.