Rosalía de Castro: no principio foi a tradución

Fernández Rodríguez, Áurea (2014): «Rosalía de Castro: no principio foi a tradución», en Álvarez, Rosario; Angueira, Anxo; Rábade, Mª do Cebreiro e Vilavedra, Dolores (coords.) Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 687-705.