Sobre as subvencións públicas á tradución editorial galega (2008-2016)

Montero Küpper, Silvia (2017): «Sobre as subvencións públicas á tradución editorial galega (2008-2016)», Madrygal n.º 20