A tradución do galego-portugués-galego a debate

Fernández Rodríguez, Áurea (2013): «A tradución do galego-portugués-galego a debate», en Mosquera Carregal, Xesús (ed.): Lingua e tradución. IX Xornadas sobre lingua e usos, A Coruña: Universidade da Coruña, 183-195. ISBN: 978-84-9749-557-8