As traducións inéditas de Carlos Casares

Luna Alonso, Ana e Iolanda Galanes Santos (2012): «As traducións inéditas de Carlos Casares», Grial: revista galega de cultura n.º 196: 38-47.