A Biblioteca da tradución literaria galega (1980-2009)

O proxecto tiña como obxectivo fundamental darlle continuación ao iniciado na fase anterior. Recóllese información sobre títulos, autorías, tradutores/as, combinacións lingüísticas, xéneros, lugar e data de publicación (e de reedición, de ser o caso), número de exemplares publicados etc.; así como o lugar onde se poden localizar os textos literarios traducidos.Ademais de compilar os nomes e títulos traducidos cara á lingua galega, preténdese proxectar a produción traducida.

Título