Traducións non literarias en BITRAGA (1980-2012)

Este proxecto censa as traducións non literarias editadas en formato libro realizadas no período 1980-2012 e inclúe a tradución dos textos de creación en lingua galega no exterior. Pretendemos proxectar así a produción traducida cara ao exterior e trazar un panorama comparativo de exportación e importación de textos non literarios.

Título