A tradución na Festa da Palabra Silenciada (1983-1998)

Luna Alonso, A. (2018): «A tradución na Festa da Palabra Silenciada (1983-1998)», en Maria Boguszewicz, M. et alii: Identidade(s) e xénero(s) na cultura galega: unha achega interdisciplinaria, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia: Varsovia, 463-493. ISBN: 978-83-65911-15-5.