Análise da tradución literaria cara ao galego: fitos e tendencias nos primeiros anos do século XXI

Luna Alonso, Ana (2013): «Análise da tradución literaria cara ao galego: fitos e tendencias nos primeiros anos do século XXI», en Mosquera Carregal, Xesús (ed.): Lingua e tradución. IX Xornadas sobre lingua e usos, A Coruña: Universidade da Coruña, 101-125. ISBN: 978-84-9749-557-8