A tradución entre culturas minorizadas na cultura galega. Intercambios contemporáneos

Luna Alonso, Ana e Iolanda Galanes Santos (2017): «A tradución entre culturas minorizadas na cultura galega. Intercambios contemporáneos», en López, Teresa; Maligrent, Laurence e Torres Feijó, Elías José: Estudos literarios e campo cultural galego. Santiago de Compostela: CIPPCE-Universidade de Santiago de Compostela (no prelo).