Os refuxiados políticos e a tradución

Fernández Rodríguez, Áurea (2017): «Os refuxiados políticos e a tradución», Madrygal n.º 20.