Traducción de una cultura emergente. La literatura gallega contemporánea en el exterior.

Luna Alonso, Ana; Fernández Rodríguez, Áurea; Galanes Santos, Iolanda; Montero Küpper, Silvia (eds.) (2012): Traducción de una cultura emergente. La literatura gallega contemporánea en el exterior. Peter Lang. Col.: Relaciones literarias en el Ámbito Hispánico – Vol. 7, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien ISBN: 978-3-0343-0629-4

 

Nas tres últimas décadas a Traductoloxía centra a súa atención na relación entre culturas, representadas polos grandes sistemas literarios. Ao mesmo tempo, unha cultura minorizada case milenaria multiplica de xeito exponencial as súas relacións literarias mediante a tradución.

Nesta obra analízase a tradución na cultura galega dende un enfoque sociolóxico, determínase o papel dos actantes no proceso e aplícanse os conceptos de «actor-rede» e de «laboratorio». A relación enténdese como estratexia, resistencia, conflito, tensión e loita que as autoras identifican nunha cultura emerxente.

Na obra búscanse respostas a preguntas como: Como se promociona e distribúe a literatura galega no exterior? Cal é a súa acollida no estranxeiro? Como repercute na afirmación cultural? Máis alá de especulacións, as autoras precisan que queren medir, buscan os parámetros e deseñan como facelo. Preséntanas ferramentas de análise creadas ad hoc e analizan os datos a través de exemplos (laboratorio). Esta materia prima permite ofrecer unha información novidosa, fiable e con posibilidades de aplicación noutras culturas.

 

RECENSIÓNS

 • Viceversa. Revista Galega de Tradución, 18-19
 • Sendebar, 24
 • Transfer, VIII
 • Quaderns. Revista de Traducció, 21
 • Senez, 44
 • Madrygal, 16
 • Grial 196
 • Hermeneus
 • Trilcat, 3
 • Babel, 59
 • Verba, 41
 • Ikala, 18
 • Románica Olomucensia, 25:2
 • Cadernos de Tradução  
 • Rezensionszeitschrift Literaturubersetzung