A tradución exterior de obra galega. Normalización dunha cultura emerxente?

Galanes Santos, Iolanda (2013): «A tradución exterior de obra galega. Normalización dunha cultura emerxente?», en Mosquera Carregal, Xesús (ed.): Lingua e tradución. IX Xornadas sobre lingua e usos, A Coruña: Universidade da Coruña, 265-290. ISBN: 978-84-9749-557-8